🪐 Vesmír

Výzva Astro Pi Mission Zero

Astro Pi Mission Zero nabízí mladým lidem příležitost, díky níž mohou být jejich počítačové programy spuštěny ve vesmíru! Napište jednoduchý program, jenž zpracuje naměřené hodnoty ze senzoru barev a svítivosti na počítači Astro Pi na palubě Mezinárodní vesmírné stanice ISS a použije je k nastavení barvy pozadí vašeho vlastního obrázku, který se ukáže astronautům během toho, co budou pracovat na svých každodenních úkolech.

Výzva Astro Pi Mission Zero nás naučí jak jednoduše vytvořit vlastní kód pro Mezinárodní vesmírnou stanici ISS.

Téma výzvy Astro Pi Mission Zero 2023/24 je „Flóra a fauna“.
Obrázky mohou představovat jakýkoli aspekt tohoto tématu, řídí-li se oficiálními pokyny, například květiny, stromy, zvířata nebo hmyz.

Přihlášky do výzvy Mission Zero 2023/24 jsou spuštěny od 18. září 2023 do 25. března 2024.

Odkazy:


Mezinárodní vesmírná stanice ISS

Počítač Astro Pi 

Po dvou letech tajného vývoje dorazily v prosinci 2021 na ISS modernizované počítače Astro Pi VIS a Astro Pi IR. Poprvé byly použity pro spuštění programů Mission Zero a Mission Space Lab v rámci evropské soutěže Astro Pi Challenge 2021/22.

Emulátor počítače Astro Pi

Inspirace pro vlastní obrázky