🌈 LEGO SPIKE

🌈 Sada LEGO SPIKE Prime

Sada LEGO® Education SPIKE™ Prime Set je vzdělávacím nástrojem zaměřujícím se na dovednosti STEAM pro žáky 4. - 9. třídy. Kombinují se v ní barevné LEGO stavební dílky se snadno použitelným hardwarem a jednoduchým intuitivním kódovacím jazykem založeným na jazyku Scratch.

SPIKE Prime žáky neustále zapojuje hravými vzdělávacími aktivitami, které je vedou ke kritickému myšlení a řešení komplexních problémů bez ohledu na úroveň znalostí.

Díky SPIKE Prime se žáci mají možnost učit základům STEAM a dalším dovednostem 21. století, a stát se tak inovativními lidmi budoucnosti... a užít si při stavění snadných i komplikovanějších kreativních modelů spousty zábavy!

Srdce systému SPIKE Prime tvoří programovatelný Hub. Toto pokročilé ale snadno použitelné zařízení ve tvaru kostky obsahuje 6 vstupních a výstupních portů, světelnou matrici o velikosti 5x5, konektivitu přes Bluetooth, reproduktor, 6osý gyroskop a dobíjecí baterii.

Sada SPIKE Prime obsahuje také vysoce přesné motory a senzory, které společně s řadou barevných LEGO stavebních dílků umožňují žákům navrhovat a stavět zábavné roboty, dynamická zařízení a další interaktivní modely.

🏆 Soutěž FIRST LEGO League

Soutěž FIRST LEGO League FLL je mezinárodní robotická soutěž spolu pořádaná asociací FIRST a firmou LEGO Education.

Každý rok se počet týmů celosvětově zvyšuje (v roce 2019 se soutěže zúčastnilo více než 480 000 žáků a studentů).

Soutěž rozvíjí nejen technické dovednosti (STEAM) ale také měkké dovednosti (softskills) stále důležitější pro úspěšné uplatnění v pracovních a výzkumných týmech.

Každoročně v srpnu je zveřejňováno zadání pro nadcházející sezónu, které je vždy unikátní.

Kategorie Challenge pro děti ve věku 9 - 16 let

První soutěžní disciplínou je 🤖 Robot-Game, kde je úkolem každého týmu samostatně sestavit, naprogramovat a odladit robota pro plnění náročných úkolů na soutěžním stole. Každá soutěžní jízda trvá 2,5 minuty a úkolem týmu je nasbírat co nejvíce bodů za pomoci autonomního robota.

Druhou disciplínou je 🎨 Robot Design, během které konstruktéři a programátoři týmu mají za úkol před porotci vysvětlit konstrukční a programové řešení a obhájit zvolenou cestu, zároveň popisují cestu ladění, výroby prototypů a slepé uličky, se kterými se v průběhu vývoje nejednou setkali.

Třetí disciplína nazvaná 🔬 Research Project (výzkumný projekt) spočívá v bádání dle aktuálního tématu. Soutěžící se zabývají problémem vztahujícím se aktuálnímu tématu FLL a snaží se najít jeho řešení, které by pak bylo aplikovatelné v praxi.

Poslední, čtvrtou disciplínou je pak 🧑🏻‍🤝‍🧑🏻 Core Values (základní hodnoty), ve které porotci zkoumají sladěnost a prostředí v týmu, týmovou hierarchii a další aspekty důležité pro úspěšnou spolupráci jedinců v týmech. Při této disciplíně je vyloučena přítomnost kouče, tak aby bylo zamezeno ovlivňování členů týmu při plnění různorodých úkolů.

Týmová spolupráce pomáhá dosáhnout výsledků, které by nebyly možné, kdyby se pracovalo samostatně. Cílem týmu je například: společné učení, spolupráce a hledání řešení, sdílení zkušeností a znalostí s ostatními, projevování respektu a spravedlnosti.

🏅Hodnocení a ocenění

🏅 Robot-Game

🏅 Výzkum

🏅 Design robota

🏅 Základní hodnoty

🏅 Koučování

🏅 Šampion

Úvod do sezóny MASTERPIECE

Letošní téma má název MasterPiece (mistrovské dílo). Téma se týká umění, ale také moderních technologií a jejich využití právě v umění.

Soutež je určená pro 2 až 10 členný tým.

Startovné v regionálním turnaji činí 3800 Kč + hrací sada za 3600 Kč.

Regionální turnaj FLL Challenge se bude konat 24.2.2024 v Praze.

Herní stůl

Herní stůl o velikosti 2,5m x 1,2m.
Na herním plánu je 13 hlavních misí,
další 2 mise jsou ve formě rozmístění diváků a expertů.

Přehled bodů za jednotlivé mise

Ukázka možného řešení

Bodování Robot-Game v češtině

Nastavení a provoz modelů pro 15 misí

🧑🏻‍🎨 Role v týmu

🧑🏻‍🎨 Designér - vytváří inovativní návrhy řešení, které se projednávají s týmem


👷🏻 Stavitel - staví modely misí a robota z Lega


🧑🏻‍💻 Programátor - vytváří programy pro robota


🧑🏻‍🏫 Výzkumník - zkoumá nápady v týmu a vyhledává informace pro tým