🤖 Robotí hry

Soutěžní disciplíny

Podvozky pro robota

Robot z lega

Blokový editor v češtině

Úvod do kódování

Soutěže pro roboty

Záznamy ze soutěží