🧮Code & 🕹️Play

🚗🧱🌈 Přípravný kurz na LEGO soutěž

V kurzu společně vytvoříme zábavného a chytrého robota z Lega, programy, animace a zvuky pro robota, logo týmu, trička pro tým a prezentace pro soutěž. Dále společně navrhneme řešení pro soutěžní výzkumný projekt pomocí AI.

Kurzy programování pro děti a teenagery

Přesvědčte se, jak kreativní a zábavné může být programování a umožněte dětem naprogramovat jejich budoucnost.

Kurzy programování pomáhají dětem pochopit, jak technologie fungují a učí je prostorovému a kritickému myšlení. Mladá generace tak získá dovednosti, které jim budou přínosem v mnoha oblastech života.

Lekce přizpůsobujeme věku dětí tak, aby upoutaly jejich pozornost a usnadnily učení. Klademe velký důraz na představivost a prostorové myšlení, které jim umožní porozumět informatice, programování, počítačové grafice, mobilním aplikacím a hackingu.

Odstartujte dětem cestu programování s námi!

Programování pro děti, zejména v dnešním digitálním světě, je stejně důležité jako čtení či počítání.

Kurzy programování Code:play předávají dětem znalosti, které je mohou připravit na kariéru v oblasti IT a zároveň jim umožní lépe vnímat a pochopit svět nových technologií.

Naše kurzy ale nenavštěvují jen budoucí programátoři. Při výuce se děti učí dovednostem, které mohou využít v mnoha oblastech života.

Výhody programování

⭐ získání analytických dovedností,

⭐ kreativní řešení problémů,

⭐ nápadité myšlení,

⭐ zvýšení produktivity,

⭐ větší vytrvalost a trpělivost,

⭐ zvýšení sebedůvěry,

⭐ efektivnější osvojování dalších předmětů,

⭐ získání dovedností v oblasti informačních technologií potřebných pro budoucí povolání

Hrajeme si s Legem a retro hrami

Kurzy pro každé pololetí